Công Ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Nông Lâm Vina
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QA
 • Nhà máy Bến Lức
 • Vị trí công việc                   Nhân viên QA
 • Nhân viên
 • Lương thỏa thuận
 • Nhân sự
 • Sản phẩm - Công thức - Chất lượng
 • 25/08/2019

I. MỤC ĐÍCH VÀ TỒN TẠI VỊ TRÍ

- Hỗ trợ công việc kiểm tra cho phòng QA

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Kiểm tra bao bì
 • Kiểm tra than đá
 • Kiểm tra hàng trả về
 • Kiểm tra hàng tồn kho chờ tái chế
 • Kiểm tra hàng lưu kho thành phẩm
 • Kiểm tra thay bao
 • Lấy mẩu theo chỉ định của giám sát ( mẫu chào hàng, mẫu kiểm tra phản hồi... )

III. CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

1. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC
 - Yêu cầu về kiến thức chuyên môn : 12/12
2. YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM VÀ KHẢ NĂNG

a.Kinh nghiệm 

 - Được huấn luyện khi tuyển mới

b. Những kĩ năng cần thiết cho công việc

 - Khả năng đánh giá cảm quan

 - Khả năng sử dụng công cụ đo lường cơ bản

IV. TẦM QUYẾT ĐỊNH VÀ TỰ CHỦ TRONG CÔNG VIỆC

 - Trong phạm vi công việc được giao

V. ĐIỀU KIỆN KHÁC

 •  Điều kiện làm việc : Giờ hành chính hoặc theo sự bố trí của Giám sát QA thành phẩm 
 •  Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

 

Liên hệ tuyển dụng: 

- Ứng viên có thể gửi CV trực tiếp qua mail: hoangvantu1512@gmail.com

- Liên hệ: Giám đốc Nhân sự : 0272.389.1419 - 0916.352.664 (Anh Tư)

 

 

Chia sẻ: