Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Công Ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Nông Lâm Vina
Hỗ trợ kỹ thuật
Tại sao lại như thế
Khi đã cách ly và sức khỏe heo hồi phục sau vận chuyển và thay đổi môi trường, hậu bị GF24 cần được bắt đầu tiếp cận với mầm bệnh ở trại để xây dựng hệ miễn dịch đặc trưng nhằm phòng chống lại dịch bệnh. Vì thế cần tạo hệ miễn dịch cho các hệ tiêu hóa (cho ăn phân nái lứa 1 trộn với cám, ruột non heo con), hệ sinh sản (cắt thái nhau thai, chết lưu) và hệ hô hấp (nuôi hậu bị/nái lứa 1 loại với heo mới nhập theo tỷ lệ 1:5). Những chất bài thải kể trên là những nguồn vaccin miễn phí, đặc trưng, đa chủng và hiệu quả nhất.
Tại sao lại như thế
Sau khi vận chuyển và thay đổi nơi ở, điều kiện nuôi… heo mệt mỏi và chịu nhiều stress, việc cách ly giúp heo nghỉ ngơi, tránh xa những mầm bệnh mới tấn công. Khi đã cách ly và sức khỏe heo hồi phục sau vận chuyển và thay đổi môi trường, hậu bị GF24 cần được bắt đầu tiếp cận với mầm bệnh ở trại để xây dựng hệ miễn dịch đặc trưng nhằm phòng chống lại dịch bệnh. Vì thế cần tạo hệ miễn dịch cho các hệ tiêu hóa (cho ăn phân nái lứa 1 trộn với cám, ruột non heo con), hệ sinh sản (cắt thái nhau thai, chết lưu) và hệ hô hấp (nuôi hậu bị/nái lứa 1 loại với heo mới nhập theo tỷ lệ 1:5). Những chất bài thải kể trên là những nguồn vaccin miễn phí, đặc trưng, đa chủng và hiệu quả nhất.
Tại sao lại như thế
Sau khi vận chuyển và thay đổi nơi ở, điều kiện nuôi… heo mệt mỏi và chịu nhiều stress, việc cách ly giúp heo nghỉ ngơi, tránh xa những mầm bệnh mới tấn công. Khi đã cách ly và sức khỏe heo hồi phục sau vận chuyển và thay đổi môi trường, hậu bị GF24 cần được bắt đầu tiếp cận với mầm bệnh ở trại để xây dựng hệ miễn dịch đặc trưng nhằm phòng chống lại dịch bệnh. Vì thế cần tạo hệ miễn dịch cho các hệ tiêu hóa (cho ăn phân nái lứa 1 trộn với cám, ruột non heo con), hệ sinh sản (cắt thái nhau thai, chết lưu) và hệ hô hấp (nuôi hậu bị/nái lứa 1 loại với heo mới nhập theo tỷ lệ 1:5). Những chất bài thải kể trên là những nguồn vaccin miễn phí, đặc trưng, đa chủng và hiệu quả nhất.